Prevence sebepoškozování u dětí staršího školního věku

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na téma prevence sebepoškozování u dětí staršího školního věku. V teoretické části je rozpracováno vývojové stádium a témata týkajících se rizikových faktorů sebepoškozování. Dále jsou specifikované některé z forem sebepoškozování, a nakonec i možnosti prevence. Praktická část prezentuje výsledky výzkumného šetření mezi dospělými respondenty. Sběr dat byl proveden na základě dotazníkového zkoumání, které bylo vytvořeno pro účely této práce. Na základě tohoto zjišťování bylo zhotoveno několik různých druhů informativního materiálu pro dospělé o tématu sebepoškozován. Tyto materiály jsou uvedeny v příloze bakalářské práce.
The bachelor thesis focuses on the prevention of self-harm in older school age children. In the theoretical part, the developmental stage and topics related to risk factors of self-harm are elaborated. Furthermore, some of the forms of self-harm are specified, and finally the possibilities of prevention are discussed. The practical part presents the results of a research survey among adult respondents. Data collection was based on a questionnaire survey designed for the purpose of this thesis. Based on this survey, several different types of informative material were created for adults on the topic of self-harm. These materials are presented in the appendix of the bachelor thesis.
Description
Subject(s)
Klíčová slova: sebepoškozování, pubescence, prevence, rodina.
Citation
ISSN
ISBN