Účtování DPH v obchodním styku v České republice, v rámci Evropské unie a ve vztahu ke třetím zemím z pohledu účetní jednotky sídlící v České republice

Title Alternative:"Accounting of the VAT in the Commercial Relation in the Czech Republic, within the European Union and in Relation to the Third Ccountries from the View of the Accounting Entity Rresiding in the Czech Republic"
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis is focused on accounting of VAT in the commercial relationship in the Czech Republic, within the European Union and toward to the Third Countries from view of accounting entity residing in the Czech Republic. The knowledge of the law No. 253/2004, about VAT, and knowledge of account principles are necessary for right accounting and tax payment of VAT. The first chapter describes basic notions of VAT from tax and account view. The second part describes individual accounting documents which are used most frequently in practice. In the following three chapters there are given situations and their accounting, that can come during trading in goods in the Czech Republic, within the EU and toward to the Third Countries from view of accounting entity in the Czech Republic. Last part evaluates single types of transactions, advantages and disadvantages of VAT payer.
Tato bakalářská práce je zaměřena na účtování daně z přidané hodnoty u zboží (dále jen "DPH") v rámci České republiky, Evropské unie a vůči třetím zemím z pohledu účetní jednotky sídlící v České republice. Základem pro správné zaúčtování a odvod DPH je velmi dobrá znalost zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zároveň také znalost principů účtování. První kapitola této bakalářské práce charakterizuje základní pojmy DPH z daňového a účetního hlediska. Druhá část popisuje jednotlivé účetní doklady, které se v praxi nejčastěji používají. V následujících třech kapitolách jsou blíže uvedeny situace i s ukázkami jejich zaúčtování, které mohou nastat při obchodování se zbožím v České republice, v rámci EU a vůči třetím zemím z pohledu účetní jednotky v ČR. Poslední kapitola hodnotí jednotlivé typy plnění a také výhody a nevýhody plátce DPH.
Description
katedra: KFÚ; rozsah: 58 s., 1 s. obr. příloh
Subject(s)
value added tax (vat), the czech republic, the european union, the third countries, accounting entity, accounting of vat, accounting documents, intra-community transactions, daň z přidané hodnoty (dph), česká republika, evropská unie, třetí země, účetní jednotka, účtování dph, účetní doklady, intrakomunitární plnění
Citation
ISSN
ISBN