Na cestě - skupina oděvů pro nezávislé cestování

Title Alternative:On the Road
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Na cestě - je název bakalářské práce, který vyjadřuje touhu člověka poznávat nové lokality a etnika. Tuto migraci můžeme v přírodě přirovnat ke stěhování divokých kachen za teplem. Proto se v této práci pro mne stala kachna symbolem cestování a prolíná celou kolekcí modelů, které byly navrženy jako oděvy vytvořené pro tuto příležitost. Samotná bakalářská práce je tvořena ze tří částí, cestování na sever, západ a jih. V každé části jsou navržené modely vytvořené z materiálů, které korespondují s klimatickými podmínkami daných lokalit, zohledňují účel, za jakým do té, dané oblasti cestujeme. Každá část je doplněna technickými nákresy, návrhy a fotodokumentací. Druhá část, cesta na západ, je navíc inspirována i vzorem typickým pro tyto oblasti - tartanový vzor. V poslední kolekci orientované na jih je část materiálů potištěna motivem divokých kachen, jako mnou zvoleným symbolem cestování.
On the road - That´s the title of this bachelor thesis expressing man´s desire to get to know new localities and ethnics. This migration can be compared in the nature with shift of widgeons to somewhere warm. Therefore widgeon becomes the symbol of travelling in this work and runs through all collection of models that are designed to be clothes made for this occasion. The bachelor thesis itself contains three parts, travelling to the North, West, and South. In every single part are designed models created by materials that represent climatic conditions of given localities, take into consideration the purpose of our travelling to the given areas. Every single part is completed with technical drawings, proposals, and photo documentation. In addition, the second part, journey to the West, is also inspired by the pattern typical for those areas - tartan pattern. In the last collection for the journey to the South, part of the materials are printed with motif of widgeon as my preferred symbol of travelling.
Description
katedra: KDE; přílohy: 1 CD; rozsah: 75
Subject(s)
cestování, sever, západ, jih, klimatické podmínky, kachna, migrace kachen, vzor, tisk, travelling, north, west, climatic conditions, widgeon, migration of widgeon, pattern, print
Citation
ISSN
ISBN