Trénování mozku pomocí ICT pro zvýšení výkonnosti pracovníků

Title Alternative:Personnel Performance Enhancement through Utilization of ICT Games
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis deals with Brain Jogging using ICT (Information and Communication Technology). Simple computer games are meant here as information technology. It is already proved, that playing of these games stimulates human brain to higher activity. These games are focused mainly on executive brain functions that reflecting especially in planning and organizing, problems solving , logical thinking. Games enable a person to improve his short-term memory, speech functions, which can be applicable, for example, during projects presention. Last but not least is the importancy of concentration improvement. Having in mind the increase of speed of reaction and spatial orientation, in particular, that are important especially when driving. Seventeen employees of multinational pharmaceutical corporation had taken part in the two-month cognitive training. An analysis of evaluation of individual profiles is used in order to compare their individual profiles with the global average. Self-assessment questionnaire was selected as a soft metrics (hardly measurable) method to increase the performance of these employees. The questionnaire reflects the subjective impressions of employees - whether they feel some improvement or not. The questionnaire they filled is evaluated. Together with the outcome can be found in the conclusion of the thesis.
Diplomová práce se zabývá trénováním mozku za pomoci ICT (informačních a komunikačních technologií). Jako zmíněné informační technologie jsou zde myšleny jednoduché počítačové hry. Je již prokázáno, že hraní těchto počítačových her podněcuje mozek k větší aktivitě. Tyto hry jsou zaměřeny hlavně na výkonné funkce mozku, které se projeví zejména v plánování a organizování, řešení problémů, logickém myšlení. Hry umožňují zdokonalit jedincovu krátkodobou paměť, řečové funkce, uplatnitelné například při prezentování projektů. V neposlední řadě je důležité zlepšit také koncentraci, to znamená například zvýšit rychlost reakce a procvičit prostorovou orientaci, která je důležitá hlavně při řízení automobilu. Dvouměsíční kognitivní trénink podstoupilo sedmnáct zaměstnanců nadnárodní farmaceutické společnosti. Pro vyhodnocení jednotlivých profilů je v diplomové práci provedena analýza s porovnáním se světovým průměrem. Pro zvýšení výkonnosti zmíněných pracovníků byla zvolena měkká metrika (obtížně měřitelná), metoda sebehodnotícího dotazníku. Dotazník odráží subjektivní dojmy zmíněných pracovníků, to znamená, jestli oni sami na sobě pociťují nějaké zlepšení. Dotazník vyplněný samotnými zaměstnci je vyhodnocen a výstup je popsán v závěru diplomové práce.
Description
katedra: KIN; přílohy: 1 CD; rozsah: 90 s. (123 002 znaků)
Subject(s)
brain jogging, cognitive brain functions, computer games, ict, personnel performance enhancement, ict, kognitivní funkce mozku, mozkový trénink, počítačové hry, zvýšení výkonnosti pracovníků
Citation
ISSN
ISBN