Optimalizace spojovacího procesu malosériové oděvní výroby

Abstract
Rešerše zaměřená na technickou přípravu výroby, organizaci oděvní výroby se zaměřením na spojovací proces. Analýza stavu organizace spojovacího procesu v konkrétním výrobním podniku s malosériovou výrobou. Vytipování úzkého místa z hlediska organizace výrobního procesu, organizace technické přípravy výroby, ergonomie pracovního místa a výkonu. Návrh optimalizace vybraného úseku spojovacího procesu. Vyhodnocení navržených optimalizačních opatření.
Search focused on technical preparation of production, ergonomics and organization of clothing production with a focus on the joining process. Analysis of the state of the organization of the joining process in a specific production company with small series production. Identifying a bottleneck in terms of organization of the production process, organization of technical preparation of production, ergonomics of the workplace and performance. Design of optimization of a selected section of the joining process. Evaluation of the proposed optimization measures.
Description
Subject(s)
Optimalizace oděvní výroby Technická příprava výroby Spojovací proces Snímek pracovního dne Pracovní normy Typy výroby podle objemu
Citation
ISSN
ISBN