Zpracování a vizualizace rozsáhlé databáze měření kvality elektrické energie

Title Alternative:Processing and visualisation of a large power quality dataset
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This paper focuses on creation of an application for the Windows operation system with the Windows Presentation Foundation graphic subsystem. The function of the application is to visualize measurements in time, obtained from various measuring devices. The data are loaded into the application from a database using eXpress Persistent Objects technology and the application uses Windows Presentation Foundation integrated 3D engine.
Cílem této práce je vytvoření aplikace pro operační systém Windows v grafickém subsystému Windows Presentation Foundation, jejíž funkcí je vizualizace časových průběhů naměřených veličin získaných z různých měřících přístrojů. Data jsou do programu načítána z databáze za pomoci technologie eXpress Persistent Objects a aplikace využívá integrovaného 3D enginu Windows Presentation Foundation.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1xCD;
Subject(s)
windows presentation foundation, envis, 3d engine, chart, visualization, windows presentation foundation, envis, 3d engine, graf, vizualizace
Citation
ISSN
ISBN