Komunikační kompetence u dětí s narušenou komunikační schopností

Title Alternative:Communication Skills of Children with Speech Impairment
dc.contributor.advisorDousková, Eva
dc.contributor.authorFrancová, Zuzana
dc.date2014
dc.date.accessioned2016-03-23
dc.date.available2016-03-23
dc.date.defense2014-08-29
dc.date.issued2014
dc.degree.levelmgr
dc.description94 s., 8 s. příl. :tab., grafy +CD ROMcs
dc.description.abstractPráce se zabývala problematikou komunikačních kompetencí u dětí s narušenou komunikační schopností v roudnických mateřských školách a vycházela ze současného stavu bádání v této oblasti. Jejím cílem bylo zjistit, jaké komunikační schopnosti mají děti s narušenou komunikační schopností. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popisovala a objasňovala základné pojmosloví z oblasti narušené komunikační schopnosti, konkrétně specifického logopedického nálezu. Praktická část zjišťovala pomocí testování dětí, které podstoupilo 108 dětí z roudnických mateřských škol, jaká oslabení se prokážou při zjištěném specifickém logopedickém nálezu v řečových kompetencích vzhledem k Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání a zda se prokáže při prokázaném oslabení ve všech jazykových rovinách riziko poruch učení. Výsledky ukazovaly, že děti se specifickým logopedickým nálezem jsou oslabeni ve všech jazykových rovinách a že, jsou v riziku poruch učení. Zjištění vyústila v konkrétní navrhovaná preventivní opatření v oblasti rozvoje předškolních dětí. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat zjištění, že těmito obtížemi je zasaženo poměrně velké procento dětí předškolního věku. Což má nepochybně neblahý vliv na další vzdělávání těchto dětí, a proto je velmi důležité se tímto problémem zabývat a věnovat mu náležitou péči. Klíčová slova: narušená komunikační schopnost, specifický logopedický nález, řeč, jazyk, specifické poruchy učení, vývoj dítěte v předškolním věku, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávánícs
dc.formattext
dc.identifier.signatureV 371/14 P
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/14812
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.relation.isreferencedbyhttp://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=27532&typ=1
dc.relation.isreferencedbyhttp://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=27532&typ=2
dc.relation.isreferencedbyhttp://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=27532&typ=3
dc.source.urihttp://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=27532
dc.subjectlearning disabilitiesen
dc.subjectspeech developmenten
dc.subjectchild developmenten
dc.subjectspecifické poruchy učenícs
dc.subjectvývoj řečics
dc.subjectvývoj dítětecs
dc.subject.verbisspecifické poruchy učenícs
dc.titleKomunikační kompetence u dětí s narušenou komunikační schopnostícs
dc.title.alternativeCommunication Skills of Children with Speech Impairmenten
dc.typeThesisen
local.departmentKSS
local.departmentKSScs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.identifier.stag27532
local.identifier.verbis480670
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:55:56cs
local.verbis.studijniprogramKSS Speciální pedagogika/Speciální pedagogikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Diplomová+práce+-+Zuzana+Francová.pdf
Size:
2.53 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Dipl_27532.pdf
Size:
335.02 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek oponenta
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Dipl_27532 (1).pdf
Size:
334.91 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek vedoucího