Život seniorů s Alzheimerovou chorobou

Title Alternative:Senior's Living with Alzheimer's Disease
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala postupem Alzheimerovi demence u uživatelů Domova důchodců. Jejím cílem bylo zjistit, s jakými základními formami Alzheimerovi choroby se setkávají pracovníci v domovech důchodců u svých klientů. Práci tvořili dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která popisovala a objasňovala základní pojmosloví s oblasti vzniku, průběhu a léčby Alzheimerovi choroby. Empirická část zjišťovala pomocí kazuistiky, s jakými formami Alzheimerovi choroby se setkávají rodinní příslušníci i pracovníci rezidenčních zařízení. Výsledky ukazovaly, že průběh tohoto onemocnění je formou nezvratnou a vede ke zhoršování zdravotního stavu klientů. Zjištění vyústila v konkrétní opatření v práci s klientem v průběhu vlastního onemocnění. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat zjištění, že některými prostředky se dá průběh onemocnění zpomalit, a tím po delší dobu udržet v současném životním standardu.
Description
78 s., 16 s. příl. :obr. +CD ROM
Subject(s)
older people, Alzheimer's disease, dementia, senioři, Alzheimerova choroba, demence
Citation
ISSN
ISBN