Zdravotnická osvěta v ČSR po roce 1918

Title Alternative:Health education after the year 1918
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá zdravotnickou osvětou v Československu po roce 1918. Mapuje vznik, historický vývoj a působnost Ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy v letech 1918-1938. Práce rozděluje nejrozšířenější choroby na dvě zásadní skupiny - choroby infekční a choroby sociální. Jejich popis doplňují dobové osvětové rady, jak jednotlivým nemocem předcházet. Dále je představen zdravotní stav venkova a z toho vyplývající snaha o zkvalitnění zdravotně-sociální prevence. Diplomová práce hodnotí i důležité osvětové kroky v oblastech hygieny a výživy.
The diploma thesis deals with health education after the year 1918. It maps the beginning, secular trend and activity of Ministry of Health and Physical Welfare during the years 1918-1938. The most widespread diseases are divided into two elementary groups - contagious diseases and social diseases. The description of diseases adds edifying advices how to beware of them. It introduces health state of country-side and tendency of health and social enhancement anyway. The diploma thesis assesses the most important progress of health education in the fields of hygiene and nutrition.
Description
katedra: KHI; přílohy: 8 tabulek, 6 map, 26 ilustrací, 1 CD ROM; rozsah: 90 s., 40 s. obr. příloh
Subject(s)
československo 1918-1938, ministerstvo zdravotnictví, osvěta, autokolony, spolky, prevence, sociální nemoci, infekční nemoci, hygiena, výživa, czechoslovakia 1918-1938, ministry of health, health education, motor convoy, institutions, prevention, social diseases, contagious diseases, hygiene, nutrition
Citation
ISSN
ISBN