Výukový materiál pro instruktory lezení na umělé horolezecké stěně

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cílem bakalářské práce bylo vytvořit metodický materiál pro instruktory kurzu lezení na umělé horolezecké stěně.Práce se zabývá problematikou současných výukových materiálů, osob odpovědných za výuku lezení, možností vzdělávání, dále historií a současným stavem lezeckých center v České Republice. Nechybí ani charakteristika lezce. Analýza dostupných zdrojů shrnuje informace o bezpečném lezení a vybavení. Hlavním přínosem práce je předkládaný metodický materiál vhodný pro instruktorskou činnost při práci jak s dětmi, tak s dospělými klienty. Metodický materiál je doplněn obrázky a autorskými fotografiemi. Fotografie byly vytvořeny fotoaparátem Canon 5D Mark II, zpracovány v programu Photoshop CS6 a následně v MS Office 2013.
The aim of the thesis has been to create methodological material for the instructors of climbing wall course.Thesis deals with the current teaching materials, persons responsible for teaching of climbing, opportunities in education, as well as the history and current state of climbing centers in the Czech Republic. There is also a characteristic of climbers. The analysis of the available sources summarizes information about safe climbing and equipment. The main contribution of the present work is methodical material suitable for instructing activities at work both with children and with adult clients.Methodical material is accompanied by pictures and photographs copyright. The pictures were created by Canon 5D Mark II, processed in Photoshop CS6 and then in MS Office 2013.
Description
Subject(s)
lezení, umělá stěna, metodický materiál, instruktor, výuka, climbing, climbing wall, methodical material, instructor, teaching
Citation
ISSN
ISBN