Komunikace a spolupráce mezi rodinou a školou

Title Alternative:Communication and cooperation between family and school
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce je zaměřena na nejrůznější způsoby a formy efektivní komunikace a spolupráce mezi rodinou a školou na druhém stupni základních škol, které vedou ke zkvalitnění výchovně - vzdělávacího procesu. V posledních letech se výrazně mění vztah mezi školami a rodiči. Školy již nejsou uzavřenými institucemi, ale snaží se oslovit různými způsoby nejen rodiče žáků, ale i širší veřejnost a informovat o dění na své škole. Rodiče se dostávají do pozic partnerů či klientů školy a jejich spolupráce se školou je nutnou součástí výchovně - vzdělávacího procesu. Součástí diplomové práce je kvantitativní výzkum, jehož cílem bylo zjistit, jaké způsoby efektivní komunikace a spolupráce využívá škola s rodiči svých žáků, jaké formy efektivní komunikace a spolupráce by nejvíce vyhovovaly rodičům žáků a do jaké míry jsou školy ''otevřeny'' k přijetí nových forem spolupráce a komunikace s rodiči. V diplomové práci jsou také uvedeny různé formy spolupráce a komunikace a to jak ze strany základních škol, tak ze strany rodičů, které se buď výzkumem či běžnou praxí osvědčily jako efektivní a výrazně přispívají ke zkvalitnění učení a zlepšení chování žáků ve škole.
Description
87 s., 4 s. příl. :tab. +CD ROM
Subject(s)
home and school, human communication, cooperation, rodina a škola, komunikace (sdělování), spolupráce
Citation
ISSN
ISBN