Řešení problematiky odstínění elektromagnetického záření

Title Alternative:SOLVING THE ISSUE OF ELECTROMAGNETIC RADIATION SHIELDING
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with modification of traditional non-conductive textile material in order to increase its ability to shield electromagnetic radiation. The theoretical part introduces the problem of electromagnetic radiation and its health effects on the human body, methods of measuring the effectiveness of screening and possibilities of produc-tion of electromagnetic shielding textile materials. The experimental part is focused on modification of nonwovens in order to increase their shielding effectiveness by different approaches.
Tato diplomová práce se zabývá úpravou klasického, nevodivého textilního ma-teriálu za účelem zvýšení jeho schopnosti efektivně odstínit elektromagnetické záření. Teoretická část seznamuje s problematikou elektromagnetického záření, diskutuje jeho zdravotní účinky na lidský organismus, způsoby měření efektivity stínění a možnosti docílení elektromagnetického stínění textilními materiály. Experimentální část je zamě-řena na provedení úprav netkaných textilií za účelem zvýšit jejich efektivitu stínění po-mocí různých přístupů.
Description
katedra: KHT; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 109 s.
Subject(s)
electromagnetic radiation, electromagnetic smog, electromagnetic shielding effectiveness, nonwovens, electric conductivity, elektromagnetické záření, elektromagnetický smog, efektivita stínění, elektrická vodivost, netkané textilie
Citation
ISSN
ISBN