Myšlenkové směry v rámci socialistické ideologie

Title Alternative:Schools of Thought inside the Socialist Ideology
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis deals with the socialist ideology. Specifically it is focused on the gradual development of socialist ideology and socialist schools of thought variety. In the first part of the bachelor thesis there is a characteristics of the socialist ideology development from the intellectual and philosophical predecessors to each of the basic socialist schools of thought outlined. This part of the bachelor thesis also seeks to provide a brief preview of the historic excursion, which preceded the establishment of basic socialist lines. The second part is focused mainly on the correlation between the basic socialist lines, highlighting the differences and sequences of directions in the socialist ideological values.The conclusion of the bachelor's thesis consists of brief assessment intercomparison socialist lines.
Bakalářská práce pojednává o socialistické ideologii. Konkrétně se zaměřuje na postupný vývoj socialistické ideologie a různorodost socialistických myšlenkových směrů. V první části bakalářské práce je načrtnuta charakteristika vývoje socialistické ideologie od myšlenkových a filosofických předchůdců až po jednotlivé základní socialistické myšlenkové směry. Tato část bakalářské práce se snaží také o poskytnutí stručného náhledu na historický exkurz, který předcházel vzniku jednotlivých základních socialistických směrů. Druhá část práce se zaměřuje hlavně na vzájemné srovnání základních socialistických směrů, které poukazuje na rozdíly a návaznosti socialistických směrů v ideologických hodnotách. Závěr bakalářské práce tvoří krátké hodnocení vzájemného srovnání socialistických směrů
Description
katedra: KFL; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 53 s.
Subject(s)
schools of thought, socialist ideology, utopians, marxism, fabian socialism, solidarity, cooperation, equality, social class, joint ownership, myšlenkové směry, socialistická ideologie, utopisté, marxismus, fabiánský socialismus, pospolitost, spolupráce, rovnost, společenská třída, společné vlastnictví
Citation
ISSN
ISBN