Didaktická hra při výuce matematiky na základní škole

Title Alternative:Didactic Game in Mathematics in Primary School Education
Abstract
Práce je zaměřená na zpracování problematiky motivace a využití didaktických her ve výuce. Obsahuje soubor didaktických her, které jsou využitelné ve výuce matematiky na prvním stupni základní školy. Práce též popisuje kvantitativní výzkum zaměřený na využívání didaktických her na základních školách.Skládá se celkem ze tří částí: teoretické, praktické a výzkumné. V teoretické části je zmíněna problematika motivace, tvořivosti a didaktických her. V praktické části je uvedený soubor didaktických her využitelných k procvičování učiva ve výuce matematiky. Ve výzkumné části jsou prezentovány výsledky provedeného výzkumu na několika základních školách.
This thesis deals with the problematics of motivation and use of didactic activities in education and includes a collection of didactic games and activites, which can be used in mathematics classes instruction at first grade elementary school. A part of the thesis is also a quantitative research aimed at the application of didactical games in elementary school education.This thesis consists of three segments: a theoretical part, a practical part and a research. The theoretical part deals with the problematics of motivation, creativity and didactic games. The second, practical part, enlists a collection of didactic games and activities applicable in instruction of mathematics. The last part presents results and conclusions of the research conducted in several elementary schools.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN