Sociální sítě v prostředí MSP

Title Alternative:Social networks in the SME environment
dc.contributor.authorZbranková, Veronika
dc.date.accessioned2018-12-02T08:26:11Z
dc.date.available2018-12-02T08:26:11Z
dc.description.abstractTato bakalářské práce se věnuje tvorbě návrhu profilu na sociální síti, který bude využitelný v konkrétním podniku. Autorka nejprve posuzuje možné pozitivní a negativní dopady sociálních sítí na podnik a poté se na základě převahy pozitivních dopadů snaží přispět ke zvýšení povědomí o podniku prostřednictvím sociální sítě. Práce je rozdělena na teoretickou a syntetickou část. Teoretická část charakterizuje sociální sítě, jejich přednosti, hrozby a popisuje marketingové nástroje při jejich používání. Zároveň se zabývá možnostmi uplatnění Facebooku v podnikovém prostředí. Syntetická část představuje zvolený podnik, dopady sociálních sítí na podnik a zahrnuje dotazníkové šetření sloužící ke zjištění využitelnosti sociálních sítí. V závěru je vytvořen návrh profilu podniku na sociální síti a s tím související doporučení.cs
dc.description.abstractSocial networks in the SME environment This bachelor thesis deals with the creation of a proposal of a profile on a social network, which can be used by a particular company. First, the author evaluates the possible positive and negative impacts of social networking on the company, then based on the dominance of positive impacts she is trying to raise awareness of the company through social networks. The work is divided into theoretical and synthetic part. The theoretical part characterizes social networks, their strengths, threats and describes currently used marketing tools. It also deals with the possibilities of using Facebook in corporate environment. Furthermore, the synthetic part presents a selected company, the impacts of social networks on the company and it also includes a survey focused on the use of social networking. The final part provides a proposal of a profile created on a social network, which is followed by related recommendations.en
dc.identifier.signatureV 115/17 Eb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/46958
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbismarketingcs
dc.subject.verbissociální sítěcs
dc.subject.verbissocial networksen
dc.subject.verbismarketingen
dc.titleSociální sítě v prostředí MSPcs
dc.title.alternativeSocial networks in the SME environmenten
dc.typebakalářské prácecs
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationBAK
local.identifier.verbiskpw06537369
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:37:27cs
local.verbis.studijniprogramKPE Ekonomika a management/Podniková ekonomikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.pdf
Size:
13.88 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.pdf
Size:
451.49 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_11517_Eb.pdf
Size:
1.96 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP