Posedlost pleteninou - oděvní kolekce

Title Alternative:Obsession with knitted textile fabric
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with life in the sheep hut, crafts and traditional clothing, the ability to fully use the resources of nature. It focuses on analysis of available plant and animal resources for daily needs. It refers also to the current environmental trend of returning to nature, living with nature and its exploitable resources. This is the base of the key part of the thesis, a collection of knitted patterns for which they were made on hand-knit single knitting machine.
Bakalářská práce se zabývá životem na salaši, řemesly a tradičními oděvy, schopností plně využít zdrojů přírody. Zaměřuje se na zpracování dostupných rostlinných i živočišných zdrojů pro každodenní potřeby. Poukazuje současně na nynější ekologický trend návratu k přírodě, soužití s přírodou a jejími využitelnými zdroji. Z toho vychází klíčová část bakalářské práce, kolekce pletených modelů, pro níž byly pleteniny zhotoveny na ručním pletacím jednolůžkovém stroji.
Description
katedra: KDE; přílohy: CD ROM; rozsah: 64 s. , obrazové přílohy 8 s.
Subject(s)
sheep-hut, nature, environmental, clothing, knit, salaš, příroda, ekologie, oděv, pletenina
Citation
ISSN
ISBN