Kauza Drahomiry Šinoglové. Případ perzekuce za rozmnožování samizdatu v období tzv. normalizace

Title Alternative:The Cause of Drahomira Šinoglová. The Persecution Concerning the Samizdat Reproduction in the Times of the So Called Normalization
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bachelor's work follow a run of a prosecution of Drahomíra Šinoglová from Znojmo region who was accused and sentenced because of samizdat's duplication in so called normalization. In the opening chapter the authoress outlines the situation in Czechoslovakia after Prague Spring's defeat. The authoress describes repressive policy of Husák's leadership and the activity of independent enterprises which was originated as a reaction to violation human rights and liberties. In the following chapters there is a reconstruction of the run of the prosecution including the public acceptance which it invoked in the country and abroad. The authoress attends to prosecution of Drahomíra Šinoglova's husband and vocational sanction of her pleader Ján Čarnogurský.
Bakalářská práce sleduje průběh trestního stíhání Drahomíry Šinoglové ze Znojemska, která byla v období tzv. normalizace obviněna a následně odsouzena za rozmnožování samizdatu. V úvodní kapitole je nastíněna situace v Československu po porážce Pražského jara. Autorka popisuje represivní politiku Husákova vedení a činnost nezávislých iniciativ, které vznikly jako reakce na porušování lidských práv a svobod. V následujících kapitolách je rekonstruován průběh trestního stíhání včetně ohlasu, který vyvolal doma i v zahraničí. Autorka se v práci věnuje i trestnímu stíhání manžela a profesnímu postihu obhájce Drahomíry Šinoglové.
Description
katedra: KHI; přílohy: CD; rozsah: 74 s.
Subject(s)
czechoslovakia 1969 - 1989, dissident, political persecution, samizdat, československo 1969 - 1989, disident, politická perzekuce, samizdat
Citation
ISSN
ISBN