Analýza spolupráce fotbalové školy Litvínov o.p.s. s fotbalovým týmem FK Litvínov, a.s.

Title Alternative:Analysis of cooperation of Football School Litvínov, o.p.s. with football team Litvínov, a.s.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Bachelor´s thesis deals with analysis of cooperation of football school Litvínov and football team Litvínov.First part of the thesis collect information on structure of sport club, while the main part focuses on comparison chosen subjekts with educational and financial standpoint. At the end garnet information was summarized and subsequently the recommendation for improvement of the club´s future functioning was set.
Bakalářská práce se zabývá analýzou propojení fotbalové školy Litvínov a fotbalového klubu Litvínov. První část práce je zaměřena na strukturu sportovního klubu, zatímco hlavní část na porovnání vybraných subjektů především z výchovného a finančního hlediska. V závěru práce jsou tyto informace shrnuty a na základě jejich vyhodnocení jsou stanovena doporučení pro zlepšení budoucího chodu oddílu.
Description
katedra: KTV; přílohy: 2 CD; rozsah: 72 s. (99 079)
Subject(s)
football, football school, fk litvínov, comparison, financial functioning, fotbal, fotbalová škola, fk litvínov, propojení, finanční analýza
Citation
ISSN
ISBN