Komplexní kritérium jakosti bavlněné suroviny

Title Alternative:COMPLEX CHARACTERIZATION OF COTTON FIBER QUALITY
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis was shooting for the sorted properties of the cotton fiber and the forms, how these properties are obtained. The four measuring methods were trading off and so their application of measurement was valuing. The claim of references was counting for measuring systems. The evaluative parameters of the yarns were finding in terms of correlative references for the formulation of the impact fibrous material for the resulting yarn. It was referring to possibilities of the complex characterization of cotton fibers and yarn quality and the desirable evaluative characterization of fibers was finding, whereby the quality of yarn is possible detect.
Tato diplomová práce se zaměřila na vybrané vlastnosti bavlněného vlákna a způsoby, kterými se tyto vlastnosti získávají. Byly porovnány 4 měřící metody a také byla zhodnocena jejich použitelnost měření. Pro měřící systémy byly nalezeny regresní vztahy. Pro stanovení vlivu vlákenného materiálu na výslednou přízi byly na základě korelačních vztahů nalezeny hodnotící parametry přízí. Bylo poukázáno na možnosti komplexního hodnocení jakosti vláken i příze a bylo nalezeno vhodné hodnotící kritérium vláken, kterým se dá zjistit kvalita příze.
Description
katedra: KTT; přílohy: 1 CD ROM.; rozsah: 62 s., 13 s. příloh.
Subject(s)
cotton fiber, complex indices, hvi data, quality, vibroscop, image analysis, bavlněné vlákno, komplexní ukazatelé, hvi data, jakost, vibroskop, obrazová analýza
Citation
ISSN
ISBN