Geografické aspekty sociálně patologických jevů ve městě Děčín

Title Alternative:Geographical aspects of socio-pathological phenomena in city of Decin
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem bakalářské práce je analyzovat problém kriminality ve městě Děčín na základě poskytnutých dat od Městské policie Děčín a od Policie České republiky. Dílčím cílem je vytvoření mapových výstupů založených jak na poskytnutých datech, tak na datech získaných prostřednictvím internetového dotazníkového šetření od obyvatel Děčína. Tyto mapové výstupy umožní vyhodnotit nejvíce riziková místa ve městě a dále porovnat, zda mají souvislost například s polohou sociálně vyloučených lokalit či dalších aspektů, které ovlivňují negativní jevy vyskytující se ve městě. V prvních kapitolách je přes obecné definice popsána charakteristika sociálně patologických jevů a geografie kriminality. Další kapitoly se zaměřují již na samotné město Děčín a na jednotlivé aspekty, které mohou sociálně patologické jevy ovlivnit a zapříčinit tím zde jejich výskyt.
Description
63 s., 11 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
geography, crime, geografie, kriminalita
Citation
ISSN
ISBN