Programování Direct3D v programovacím prostředí Borland Delphi

Title Alternative:Programming Direct3D in programming environment Borland Delphi
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá možnostmi knihoven DirectX, speciálně Direct3D. Cílem je nastudování knihovny Direct3D a vytvoření několika programů demonstrujících jejich použití. Důraz je kladen na přehlednost a jednoduchost vyvinutých aplikací. Diplomová práce je psána jako příručka programátora. Závěrečná část je věnována porovnání knihoven Direct3D a OpenGL.
The diploma thesis deals with opportunities of DirectX libraries, especially Direct3D. The Aim is to study the Direct3D libraries and to create several programmes demonstrating their usage. Lucidity and simplicity of developed applications are emphasized. The thesis is written like a guidebook for programmers. The final part is devoted to the comparison of Direct3D and OpenGL libraries.
Description
katedra: KSI;
Subject(s)
Delphi, Borland Delphi, direct, directx, direct3d, sdk, sdk directx, api, opengl, open gl, graphic interface, 3d graphics, graphic, Delphi, Borland Delphi, direct, directx, direct3d, sdk, sdk directx, api, opengl, open gl, grafické rozhraní, grafická rozhraní, 3d prostor, grafika
Citation
ISSN
ISBN