Vliv laminace na termofyziologické vlastnosti při tvorbě sendvičových textilií

Title Alternative:Effect of lamination on the Thermo physiological properties in the formation of sandwich fabric
Abstract
Diplomová práce se zabývá vlivem laminace na termofyziologické vlastnosti při tvorbě sendvičových textilií. Úvod práce seznamuje s teoretickým pohledem na dané téma. Jedná se hlavně o vysvětlení pojmů outdoorové textilie, vrstvení oděvů, sendvičové textilie, laminace, membrány, termofyziologický komfort, přenos tepla a vlhkosti. V praktické části je popsán způsob tvorby sendvičových textilií. Uvádí se zde i laboratorní měření. Jedná se především o výparný a tepelný odpor textilie. V závěru studie porovnává naměřené hodnoty termofyziologických vlastností membrány a samotné vrchové textilie, která má různé plošné hmotnosti s hodnotami celého dvouvrstvého laminátu, tj. textilie s nalaminovanou nanovlákennou membránou, a vyhodnocuje jejich změnu. Zjistí se tak vliv laminace jako procesu výroby materiálu používaného pro outdoorové oděvy.
Description
92 s., 4 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
lamination, sandwich materials, textiles, materials properties, laminování, sendvičové materiály, textilie, vlastnosti materiálů
Citation
ISSN
ISBN