Globální potravinový problém - trendy a výzvy v aplikaci na EU a mikroekonomické subjekty

Title Alternative:Global Food Crisis - trends and challenges for the EU and micro-economic entities
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with the situation on the global food market, known as a global food crisis. The work is divided into 4 main parts. The first part contains the introduction to the concept of food crisis, summarizes its impact to the world, the consequences and the most affected areas. The second - historical - part, presents some of the major food crisis of the past, especially the Great Irish Famine and the situation in the Far East, and situations which can be seen during the future crisis as well. There is also attention on the postwar development and possible causes of the current situation and the summary of the years preceding. Another part is about the current crisis, containing a summary of facts demonstrating the relevance of the situation and introduces the countries which are long-term suffering with hunger. Next part are trends and challenges, especially from the perspective of the European Union, mapping the current state of development of European agriculture, possible future forecasts and issues in the field of food security the European Union has to deal with, including suggestions how to solve the current situation or how to prevent future stability.
Tato diplomová práce se zabývá situací na celosvětovém trhu s potravinami, označovanou jako globální potravinová krize. Práce je rozdělena do 4 částí. První část obsahuje seznámení s pojmem potravinová krize, shrnuje její dopady ve světě, následky, i její hlavní ohniska. Druhá část, část historická, přibližuje některé z velkých potravinových krizí minulosti, především velký irský hladomor a situaci na Dálném východě, zejména v Indii, kde je možné nalézt situace, se kterými se setkáváme i při krizích budoucích. Dále je zde upřena pozornost na poválečný vývoj a možné příčiny současného stavu, s důrazem na roky těsně předcházející vypuknutí současné krize. Další částí je již zmíněná krize současná, obsahující především souhrn faktů dokazujících závažnost situace a seznámení se zeměmi dlouhodobě trpícími hladem, které se nemohou s následky potravinové krize dostatečně vypořádat Na tuto část navazují trendy a výzvy, především z pohledu Evropského unie, mapující současný vývoj stavu evropského zemědělství, možný výhled do budoucna a otázky, se kterými se současná Evropa v oblasti potravinové bezpečnosti potýká, včetně návrhů řešení, jak momentální situaci řešit a do budoucna podobným předcházet.
Description
katedra: KEK; rozsah: 79 s.
Subject(s)
food security, hunger, poverty, undernourishment, hlad, chudoba, podvýživa, potravinová bezpečnost
Citation
ISSN
ISBN