Odívání a zdobení těla v kultuře Afriky

Title Alternative:Clothing and Body Decoration in the Culture of Africa
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This Bachelor Thesis deals with specific manifestations of clothing culture and body decoration in different parts of the African continent. Primarily it focuses on North Africa and black Africa. The introductory part discusses functions and symbols of clothes, jewellery and body decoration. This part is further complemented by the description of clothing and body decoration in North Africa and then in the black Africa. The following part is devoted to the mutual influences and fashion inspirations by which Europe and Africa are mutually influenced.
Bakalářská práce pojednává o specifických projevech oděvní kultury a zdobení těla v různých částech afrického kontinentu. Zaměřuje se především na oblast severní Afriky a černé Afriky. Úvodní část rozebírá funkce a symboly oděvu, šperku a zdobení těla. Tato část je dále doplněna o popis odívání a zdobení těla v severní Africe a následně v černé Africe. Následující část je věnována vzájemným vlivům a módním inspiracím, jimiž se Evropa a Afrika vzájemně ovlivnily.
Description
katedra: KFL; rozsah: 69 s.
Subject(s)
clothes, fashion, clothing, body decoration, culture, north africa, black africa, oděv, móda, odívání, zdobení těla, kultura, severní afrika, černá afrika
Citation
ISSN
ISBN