Návrh a řešení ostrovního systému pro RD v podmínkách ČR

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na čerpání energie ze slunečního záření. V práci navržena fotovoltaická elektrárna pro rodinný dům v České republice. Jedná se o OFF GRID hybridní elektrárnu s využitím přebytků na vytápění elektrickým podlahovým topením. Obsahuje elektroinstalační schéma a zabývá se možností dotace.
The bachelor thesis is focused on getting energy from sunshine. In the thesis, a photovoltaic power plant is designed for a family house in the Czech Republic It is OFF GRID hybrid power plant with the use of surpluses for watter heating and heating using elecrical boiler. It contains an electrical installation diagram and deals with the possibility of a grant.
Description
Subject(s)
Fotovoltaika, solární panely, akumulátory, hybrid off grid, EPLAN
Citation
ISSN
ISBN