Sledování nutričního stavu onkologických pacientů

Title Alternative:Monitoring of Nutritional Conditions in Oncological Patients
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
My Bachelor essay is focused on the following theme: ?Controlling of nutritis conditions of cancer patient.? The objective is to detect whether cancer patients pay enough attention to their nourishment. Whether they have enough quality information and knowledge about the proper diet. How their diet has been changed since the beginning of their illnesses and how the illnesses affect their attitude toward to relation to nutrition nourishment. The essay is divided into two parts, theoretical and practical ones. In the theoretical part of essay there is a short introduction into oncology topics: tumour cancerogenesis, symptoms, treatment and possible prevention. Further I focus on nutrition problems, the diagnostic nutrition parameters, the most common symptoms and the undesirable adverse effects associated with treatment, which has got negative impact on food intake. In conclusion, I mention the methods for the nutrition compensation and improvement of nutrition status. The practical part of the essay composes of the research work outcomes. The research was focused on the cancer patients and their nourishment and was carried out on the base of questionnaires. The questionnaires were distributed in Oncology Centre of Regional Hospital Liberec, Department of Oncology and Radiotherapy of University Hospital, Prague Motol. Minor part of the questionnaires was distributed by the company Coloplast.
Tato bakalářská práce je zaměřena na téma: ?Sledování nutričního stavu onkologických pacientů?. Cílem je zjistit, zda onkologicky nemocní věnují dostatečnou pozornost výživě, zda mají dostatek kvalitních informací a vědomostí o správné výživě, jak se změnil způsob jejich stravování od doby propuknutí nemoci a zjistit, jaké důsledky má onemocnění na vztah nemocných k výživě. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se krátce zmiňuji o úvodu do oboru onkologie, příčinách vzniku nádorového onemocnění, projevech, léčbě a možné prevenci. Dále se zaměřuji na problematiku nutrice, diagnostiku výživových parametrů, nejčastější symptomy onemocnění a nepříjemné nežádoucí účinky související s léčbou, které negativně působí na příjem potravy. Na závěr uvádím způsoby, kterými je možné doplnit či nahradit nedostatky ve výživě. Předmětem praktické části je výzkumné šetření zaměřené na nemocné trpící nádorovým onemocněním a jejich výživu. Toto šetření bylo prováděno dotazníkovou metodou v Komplexním onkologickém centru Krajské nemocnice Liberec, a.s. a radioterapeuticko-onkologickém oddělení Fakultní nemocnice v Motole za souhlasu vedoucích pracovníků, menší část byla distribuována prostřednictvím společnosti Coloplast.
Description
katedra: UZS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 71
Subject(s)
cancer, nutrition, nutrition status, tumour malnutrition, tumour cachexie, onemocnění, výživa, nutriční stav, nádorová malnutrice, nádorová kachexie
Citation
ISSN
ISBN