Návaznost ošetřovatelské péče u pacientů po cévní mozkové příhodě

Title Alternative:Continuity of nursing care for patients after brain stroke
Abstract
Bakalářská práce se zabývá tématem ''Návaznost ošetřovatelské péče 
 u pacientů po cévní mozkové příhodě''. Práce je rozdělena na dva segmenty. V teoretické části uvádím anatomii centrální nervové soustavy a cévní zásobení mozku, druhy mozkových příhod a s nimi spojené rizikové faktory, klinický obraz, diagnostiku, léčbu, prevenci a v neposlední řadě se zabývám následnou péčí o pacienta po cévní mozkové příhodě. Ve výzkumné části prezentuji výsledky strukturovaného rozhovoru s pacienty po cévní mozkové příhodě. Cílem bylo zjistit návaznost ošetřovatelské péče, obavy pacientů v oblasti sebepéče a vykonávání každodenních činností a také informovanost pacientů po CMP o možnostech následné péče. Součástí práce je vytvoření informačního materiálu pro pacienty po cévní mozkové příhodě o možnostech následné péče.
Description
88 stran, 22 stran příloh :tabulky, grafy +2 informační letáky +1 CD-ROM
Subject(s)
rehabilitation, nursing care, cévní mozkové příhody, ošetřovatelská péče
Citation
ISSN
ISBN