Údolí granátových jablek / šperky inspirované arménskou kulturou

Abstract
Bakalářská práce se v rešeršní části zabývá arménskou kulturou, dějinami a uměním arménského národa. Z této části vyplývá inspirace granátovým jablkem. Výsledkem práce je kolekce šperků - prstenů - ve kterých jsou ve vzájemném vztahu prvky arménské kultury, český granát a struktura granátového jablka. Jako materiál je použito stříbro a smalt.
The research part of the bachelor thesis deals with Armenian culture, history and art of the Armenian nation. From this part results the inspiration by a pomegranate. The result of the work is a collection of rings in which the elements of Armenian culture, Czech garnet and pomegranate structure are interrelated. The materials used for the rings are silver and enamel.
Description
Subject(s)
Arménie, granátová jablka, český granát, prsten, etnická příslušnost, národnost, lidé, země, Armenia, pomegranates, czech garnet, ring, ethnicity, nationality, people, countries
Citation
ISSN
ISBN