Plán rozvoje dobíjecí infrastruktury pro elektromobily

Abstract
Diplomová práce se zabývá rozvojem elektromobility z pohledu autorizovaného dealera vozů značky Škoda. Cílem diplomové práce je analýza vnějšího a vnitřního prostředí společnosti AUTOCENTRUM Jičín a následná implementace inovačního projektu dobíjecí stanice. Výstupem diplomové práce je příprava projektu s návrhem postupu realizace přestavby autosalonu ve vybraném podniku. Práce je členěna na dvě části. První, rešeršní část uvádí do problematiky inovačního procesu, elektromobility. Dále vymezuje faktory úspěšné realizace projektu, mezi které patří například zhodnocení aktuální situace na trhu v České republice, zmapování možností finanční podpory z veřejných zdrojů, identifikace druhů alternativních pohonů se zhodnocením konvenčního a alternativního pohonu z hlediska emisí. Druhá část diplomové práce představuje inovační projekt, který je zaměřen na realizaci výstavby dobíjecí infrastruktury ve společnosti Autocentrum Jičín s.r.o.a podrobný popis inovačního projektu včetně kalkulací. Diplomová práce seznamuje s principy fungování alternativních pohonů, jejich výhodami x nevýhodami, aktuálními trendy a problematikou rozvoje dobíjecích stanic. Na základě konfrontační SWOT analýzy je v závěru shrnut přehled motivů a bariér pro budování dobíjecí stanice.
This thesis raises the subject of the electric vehicles industry development from the perspective of ŠKODA authorized dealer. The aim of the thesis is to propose an innovative approach to providing charging infrastructure, based on the growth possibilities of the chosen dealership point. The outcome of the thesis is the project of a car showroom modernization in accordance with the theoretical analysis.The thesis is divided into two sections. The first part is an introduction to the concepts of innovative process, electric vehicles and factors that determine a successful project. This means, for example, evaluation of the situation on the Czech market, identifying financial support possibilities, naming various types of alternative fuels or verifying emission levels in both conventional and electric motors.The second part presents the modernization project of Autocentrum Jičín, including a detailed description and a cost prediction. The thesis also contains an introduction to the principles of alternative fuels, their advantages and disadvantages, current trends on the market and issues of charging infrastructure development.The summary fully describes possibilities and obstacles to building a charging station using SWOT analysis of electric vehicles.
Description
Subject(s)
Alternativní pohon, dobíjecí stanice, elektromobil, emise, infrastruktura, inovace, inovační projekt, plug-in hybrid, Alternative engine, electric car, emission, charging infrastructure, charging station, innovation, innovative project, plug-in hybrid
Citation
ISSN
ISBN