Analýza vysoce funkčních pracovních oděvů zajišťujících ochranu a zdraví člověka v mimořádných nebo klimaticky nepříznivých podmínkách

Title Alternative:ANALYSIS OF HIGHTLY FUNCTIONAL WORK CLOTHING ENSURING HUMAN PROTECTION AND HEALTH IN EXTREME OR KLIMATIC UNFAVOURABLE CONDITIONS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou materiálů pro výrobu pracovního výstražného oděvu s vysokou viditelností. Pozornost je věnována způsobu technologického řešení konkrétního výrobku, tj. pánská bunda s reflexními pruhy. Tento výrobek je certifikován, a proto práce obsahuje i průběh a podmínky certifikace. S tímto procesem také souvisí odpovídající etikety. Účelnost a funkčnost oděvu s reflexními pruhy se posuzuje na základě zkoušek viditelnosti. Důležitá jsou také specifika dané výroby.
Bachelor project deals with characteristic of materials using for production of work warning clothes with high visibility. Attention is devoted to the way of technological analysis of concrete produkt, i. e. gentlemen´s jacket with reflective stripes. This product is certified and therefore the project includes certification process and its conditions too. Corresponding dockets also relate to this process. Suitability and functionality of clothes with reflextive stripes is judged on the basis of visibility test. Specificities of the production are really important too.
Description
katedra: KKV; přílohy: Příloha 1: Vzorky materiálů A, B Příloha 2: Příklady umístění reflexních pruhů na dalších oděvech Příloha 3: Vzorek reflexního pruhu Příloha 4: Kusovník Příloha 5: Technická dokumentace Příloha 6: Dotazník - prohlášení Příloha 7: Žádost o přezkoušení výrobku Příloha 8: Etikety norem ČSN EN 471 a ČSN EN 531, etiketa certifikace, etiketa velikostní, etiketa materiálového složení a údržby Příloha 9: Návod k používání Příloha 10: Obrázky figuranta vzdáleného 10 a 30 m Příloha 11: Obrázek zaoblení a prostorového dojmu; rozsah: 56 stran
Subject(s)
ochrana zdraví uživatele, ochranný pracovní oděv, výstražný oděv s vysokou viditelností, fluorescence materiálu, reflexní pruh, reflexní účinnost, health protection user, protective overall, cautionary dress with high visibility, fluorescence material, reflective strip, reflective operation
Citation
ISSN
ISBN