Aktuátor malých posunutí

Title Alternative:Actuator of small displacement
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Diplomová práce se zabývá studiem moredních piezoekeltrických monokrystalů na bázi relaxor-PT. Obsahuje rešerši dosud publikovaných vlastností těchto materiálů a jejich použití pro aktiátory a senzory. Uvedeny jsou výsledky vybraných měření vzorku monokrystalu PZN-9%PT v rezonančním režimu, určeny jsou výsledky vybraných měření vzorku a popsány zjištěné nelineární jevy. Pomocí Michaelsonova interferometru je studována závislost deformace vzorku na intenzitě elektrického pole. V závěru je vypracován ideová návrh jednoduchého piezoelektrického mnohovrstvého akruátoru, stabilizujícího optický systém interferometru.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN