Rodinné prostředí mladistvých odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody

Title Alternative:Family atmosphere juveniles prisoners to sentence of imprisonment
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala tématem rodinného prostředí mladistvých odsouzených k výkonu trestního opatření odnětí svobody. Jejím cílem bylo zjistit zvláštnosti a rizika výchovného působení. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která se zabývala shrnutím základních pojmů, rodinným prostředím a dalšími faktory ovlivňující kriminalitu mládeže. Praktická část práce zjišťovala pomocí dotazníku zvláštnosti a rizika rodinného prostředí mladistvých odsouzených k výkonu trestního opatření odnětí svobody. Dotazníkem bylo osloveno 30 mladistvých odsouzených k výkonu trestního opatření odnětí svobody. Kriminalita mládeže v sobě nese souhrn většího počtu rizik, která se navzájem ovlivňují. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat zjištění, že rodinu lze považovat za nejvýznamnějšího činitele určující míru kvality života jednotlivce. Kriminalita mládeže je velice často řešeným tématem, kterým je třeba se zabývat. Základní činností je zejména preventivní činnost a poradenský systém pro rodiny.
Description
56 s., 5 s. příl. :grafy +CD ROM
Subject(s)
juvenile delinquency, family education, kriminalita mládeže, rodinná výchova
Citation
ISSN
ISBN