Vývoj drogové scény v ČR po roce 1990.

Title Alternative:Drugs development after 1990 in the Czech republic.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor work deals with the problems of drug using trend in the Czech Republic after the year of 1990. The work exploited information from external sources refering to this topic. The aim of this work was to describe and compare the drug using trend from 1990 to 2007, especially in the relation to the psychotropics and narcotics users with a view to a possible change of social groups and the age of drug users and also the kind of using drugs.
Bakalářská práce se zabývala problematikou vývoje drogové scény v České republice po roce 1990. Práce vycházela z čerpání informací z externích zdrojů vztahujících se k drogové problematice v České republice po roce 1990. Cílem práce bylo popsat a porovnat vývoj drogové scény v České republice po roce 1990, zejména ve vztahu k uživatelům psychotropních a omamných látek s ohledem na možnou změnu sociálních skupin a věku osob užívajících drogy a zároveň druhu zneužívaných drog v etapě vývoje drogové scény v České republice do roku 2007.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 75 s. , 5 s. obr. příloh
Subject(s)
drugs, drug scene, statistics, prevalence, drug addiction, survey, hypothesi, research, population, children, drogy, drogová scéna, statistika, prevalence, toxikománie, průzkum, předpoklad, výzkum, populace, děti
Citation
ISSN
ISBN