Reaktivní barviva - dosahování tmavých odstínů na bavlně metodou Pad-Batch

Abstract
Cílem práce bylo zjistit, zda má cyklické aplikování Pad-Batch technologie na bavlněnou textilii negativní vliv z hlediska mechanických vlastností a také, jaký postup je nejvhodnější a nejekonomičtější při barvení bavlny tmavými odstíny, přičemž cílem je dosáhnout co nejsytějšího vybarvení.
The object of this bachelor thesis was to find out if applying Pad-Batch method on cotton in more cycles does affect the material in terms of mechanical properties and also which is the best and most economic procedure when it comes to dyeing in cycles according to the most vivid colouration.
Description
Subject(s)
Bavlna, reaktivní barviva, tmavé odstíny, klocování, technologie pad-batch, Cotton, reactive dyes, dark hues, batching, pad-batch technology
Citation
ISSN
ISBN