Příprava a vlastnosti filtračních elementů navíjených z nanovlákenné kompozitní příze

Abstract
Tato práce se zabývá výrobou kompozitního nanovlákeného patronového filtru a testováním jeho parametrů. Cílem experimentální části je prostudovat vliv nastavitelných parametrů výroby na parametry vyrobeného filtru, především na jeho účinnost, tlakový spád a životnost a následně vyrobit filtr s co nejlepšími parametry. Výsledky experimentálního stanovení parametů filtrů byly porovnány s parametry komerčně dostupných filtrů testovaných za stejných podmínek. U vyrobeného filtru byla dosažena až 99% účinnost.
This thesis is focused on preparing of composite nanofiber cartridge filter and its parameters testing. Goal of the experimental part of this thesis is to study the influence of adjustable manufacturing parameters on the attributes of the final filter, primarily its efficiency, pressure drop and durability and finally to manufacture a filter with the best parameters possible. The results of the experimental determination of the filter parameters were compared with parameters of commercially available filters tested under the same conditions. The efficiency achieved with these filters was up to 99%.
Description
Subject(s)
nanovlákna, filtrace, kompozitní nanovlákenná příze, nanofibers, filtration, composite nanofiber yarn
Citation
ISSN
ISBN