Palabras compuestas espanolas y sus equivalentes checos

Title Alternative:Spanish compounds with their Czech equivalents
dc.contributor.authorChroustová, Martina
dc.date.accessioned2018-12-03T18:34:13Z
dc.date.available2018-12-03T18:34:13Z
dc.description.abstractTato práce se zabývá porovnáním španělských slov složených s jejich českými ekvivalenty. Jejím cílem je tedy prozkoumat, zda a do jaké míry si španělská slova složená uchovávají svůj složený tvar i v českém jazyce. V případech, kdy se i v českém jazyce jedná o složeninu, si práce klade jako další cíl zjistit, zda dochází ke změně slovních druhů, které daná slova skládají. Práce vymezí pojem kompozice, definuje slovo složené a vysvětlí různé typy slov složených. Následně se porovnají španělská slova složená, nalezená ve slovníku Diccionario de Uso del Espa?ol, jehož autorkou je María Moliner, s jejich ekvivalenty nalezenými ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost Josefa Filipce. Výsledná zjištění se pro lepší přehlednost nejprve rozdělí do několika skupin podle slovních druhů, ze kterých se slova složená skládají a jsou doprovázena přehlednými grafy společně s názornými příklady doplněných komentářem, vztahujících se ke konkrétním případům. V závěru práce se hodnotí získaná data jako celek.cs
dc.description.abstractThe following work presents the comparison of Spanish compounds with their Czech equivalents. Its aim is to research whether and to what extend the Spanish compounds maintain their compound form also in the Czech language. In the cases when they do, the work also sets another goal, which is to ascertain if there is a change in the word classes that compose them. It defines the concept of composition, then the compounds and explains the different types of compounds. Afterwards, it compares the Spanish compounds taken from the dictionary Diccionario de Uso del Espa?ol of María Moliner with their equivalents taken from the dictionary Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost of Josef Filipec. The resulting findings will be firstly, for a better clarity, divided into several groups according to the word classes that compose the compounds and accompanied by well-arranged diagrams along with illustrative examples complemented with comments related to concrete cases. In the conclusion of the work, the collected data is being evaluated as a whole.en
dc.identifier.signatureV 288/16 Pb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/60395
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbisšpanělštinacs
dc.subject.verbisSpanish languageen
dc.titlePalabras compuestas espanolas y sus equivalentes checoscs
dc.title.alternativeSpanish compounds with their Czech equivalentsen
dc.typebakalářské prácecs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.faculty.abbreviationBAK
local.identifier.verbiskpw06521431
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:52:01cs
local.verbis.studijniprogramKRO Specializace v pedagogice/Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání-Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávánícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.pdf
Size:
310.52 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_oponenta.pdf
Size:
737.73 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.pdf
Size:
757.92 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_28816_Pb.pdf
Size:
1.22 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP