Bigbeat na Liberecku od 70. let 20. století

Abstract
Cílem práce je zmapování liberecké bigbeatové scény od 70. let do poloviny 90. let 20. století. V úvodu se práce věnuje obecnému pojednání o situaci na hudebním poli na konci 60. let, nástupu normalizačního režimu a s tím spojenými změnami. V další části se práce zaměřuje na samotné Liberecko, klubové zázemí a žánrové rozdělení kapel. Práce vychází ze studia literatury, dobových periodik i archivních pramenů, využívá metodu orální historie.
The goal of this work is mapping of the musical scene since the 1970´s until the middle of the 1990´s in the Liberec region. In the beginning the work generally deals with situation in the musical field to the end of the sixties, the beginning of normalization and changes connected with this problem. Following parts focus on the territory of Liberec, club background and dividing bands by genres. The basic working methods include studying of literature and periodicals and method oral history.
Description
Subject(s)
Bigbeat, Liberecko, normalizace, Ještědský drak, Bigbeat, Liberec ? territory, normalization, the Ještěd Dragon
Citation
ISSN
ISBN