Průzkum preferencí studentů vůči značce s ohledem na fast-food restaurace

Title Alternative:Investigation of the student´s brand preferences for fast-food restaurants
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this study was to investigate students´ brand preferences for the fast-food restaurants and if they influence perceptions of several other factors. The relationship between brand preferences and the receptiveness to advertising, the perceived importance of knowledge or the perceived importance of price were statistically tested. The results confirmed the existence of modest relationships. The brand loyalty was another tested factor. Besides the fact that customers were mainly loyal to those restaurants they had the preferences for, the results indicated that a significant number of respondents seemed to distribute their purchases over a couple of brands of their repertoire to which they were loyal. This is called loyalty parity. Moreover this study analysed the importance of particular factors that influence the consumer´s choice of the outlet and the perceived advantages the branded fast-foods have over the unbranded ones.
Cílem této studie bylo zkoumání preferencí studentů vůči značce s ohledem na fast-food restaurace a zda-li tyto preference ovlivňují vnímání několika dalších zkoumaných faktorů. Vztah mezi preferencemi vůči značce a vnímavostí spotřebitelů vůči reklamě, vnímanou důležitostí informovanosti o daném podniku a důležitostí ceny byl statisticky testován. Výsledky testu potvrdily existenci středně silného vztahu mezi těmito faktory. Loajalita ke značce byl dalším z testovaných faktorů. Kromě skutečnosti, že spotřebitelé byli především oddaní restauracím, jejichž značky preferovali, výsledky také ukázaly, že významné množství respondentů pravidelně nakupovalo hned několik značek ve svém repertoáru, jimž se zdáli být věrní. Takováto skutečnost je v literatuře popsána jako loajální parita. Mimo jiné tato studie analyzovala důležitost několika faktorů, které ovlivňují spotřebitelovo rozhodnutí o výběru restaurace a zabývala se veřejností vnímanými výhodami značkových fast-food restaurací nad neznačkovými.
Description
katedra: KPE; rozsah: 91
Subject(s)
consumer behaviour, brand preferences, fast-food, spotřebitelské chování, preference značky, fast-food
Citation
ISSN
ISBN