Měnová integrace jako fenomén současné Evropy: Analýza dopadů na ekonomické, sociální a podnikatelské prostředí

Title Alternative:Monetary Integration as a Phenomenom of Contemporary Europe: Analysis of Impacts on Economic, Social and Business Environment
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Thesis titled "Monetary Integration as a Phenomenon of Contemporary Europe: Analysis of Impacts on Economic, Social and Business Environment" aims to analyze the issue of European monetary integration process in the context of the global financial crisis and subsequent application to the Czech Republic. The introductory part briefly describes the history and functioning of monetary union in terms of conditions of entry and evaluates its economic development to the beginning of the global financial crisis. The main attention is focused on analyzing the impact of the global financial crisis on member economies in the monetary union, countries are outside of this area as well as economic, social and business environment in the Czech Republic. The thesis also analyzes its readiness to join the eurozone in terms of meeting the Maastricht criteria and the degree of economic alignment with the euro area and then analyzes the potential benefits and costs arising from her for adopting the single currency. The conclusion contains the evaluation analyzed the topic and provides recommendations to the Czech Republic to proceed to her adoption of the single European currency has brought prosperity and economic growth.
Diplomová práce s názvem ?Měnová integrace jako fenomén současné Evropy: Analýza dopadů na ekonomické, sociální a podnikatelské prostředí? má za cíl analyzovat problematiku procesu evropské měnové integrace v kontextu světové finanční krize s následnou aplikací na Českou republiku. Úvodní část stručně popisuje historii a fungování měnové unie z hlediska podmínek vstupu a hodnotí její ekonomický vývoj do začátku světové finanční krize. Hlavní pozornost je však zaměřena na analýzu dopadů světové finanční krize na ekonomiku členských států měnové unie, států stojících mimo tuto oblast a rovněž na ekonomické, sociální a podnikatelské prostředí České republiky. Práce také rozebírá její připravenost na vstup do eurozóny z pohledu plnění maastrichtských kritérií a stupně ekonomické sladěnosti s eurozónou a následně analyzuje potenciální přínosy a náklady pro ni plynoucí z přijetí jednotné měny. Závěr práce obsahuje zhodnocení analyzovaného tématu a uvádí doporučení České republice, jak postupovat, aby jí přijetí jednotné evropské měny přineslo prosperitu a hospodářský růst.
Description
katedra: KEK; rozsah: 99 s.
Subject(s)
economic and monetary union, euro, eurozone, european union, global financial crisis, euro crisis, czech republic, maastricht criteria, hospodářská a měnová unie, euro, eurozóna, evropská unie, světová finanční krize, krize eurozóny, česká republika, maastrichtská kritéria
Citation
ISSN
ISBN