Návrh opatření na podporu hospodářského rozvoje města Nový Bor

Title Alternative:Remedy Proposal of the Industrial Boost of Novy Bor
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This master thesis deals with issue of contemporary regional development theories, examines its historical evolution and individual theories and brings critical view of potential remedies for development of structurally affected regions. On the example of case study of the Project for Acceleration of Economical Development of Novy Bor city, verifies suitability and functionality of remedies declared by Ministry of Regional Development in its Strategy of Regional Development of Czech Republic.
Diplomová práce se zabývá problematikou současného pojetí regionálního rozvoje, rozebírá jeho historický vývoj a jednotlivé teoretické směry a přináší kritický pohled na možná opatření pro rozvoj strukturálně postižených regionů. Na příkladě konkrétní případové studie, projektu pro akceleraci hospodářského rozvoje v Novém Boru, ověřuje vhodnost a funkčnost opatření, která deklarovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve Strategii regionálního rozvoje České republiky a konfrontuje je se soudobými teoriemi.
Description
katedra: KPE; rozsah: 71 s. (86 401 znaků)
Subject(s)
regional development, development strategy, learning regions, czech republic, novy bor, economy, institutional theory, neomarxistic theory, keynesian theory, regionální rozvoj, strategie rozvoje, učící se regiony, česká republika, nový bor, ekonomie, institucionální teorie, neomarxistické teorie, keynesova teorie
Citation
ISSN
ISBN