Studie vztahu tvarového řešení rukávové hlavice a průramku

Title Alternative:Study of Relationship of Sleeve Cap Shape Solution and Armhole
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The work aims to study the relationship of shape solutions of the sleeve cap and armhole of men´s jacket with selected design methodologies from Winifred Aldrich. Müller & Sohn and IL MODELLISMO. The teoretical section is devoted to the analysis of different design methodologies in terms of the input parameters and theory of structural relations of sleeves and armholes. We define the basic terms and definitions, briefly describe the history and characteristics of the style with evaluation of objectively palpation and ready?made material workability designed for the experiment. The role of the practical section is to make cut pieces of the individual design methodologies, compare experimentally the finished shapes and to evaluate the dimensional correlation between sleeve cap and armhole. The objective of this work is to develop a shape of a sleeve cut piece, the shape of which is mathematically described and ready for automatic gradation with CAD systems.
Práca je zameraná na štúdium vzťahu tvarového riešenia rukávovej hlavice a prieramku pánského saka pomocou vybraných konštrukčných metodík od Winifred Aldrich. Müller & Sohn a IL MODELLISMO. Teoretická časť je venovaná analýze jednotlivých konštrukčných metodík z hľadiska vstupných parametrov a teórie konštrukčných vzťahov rukávu a prieramku. Vymedzujú sa základné pojmy a definície, stručne sa popisuje história a charakteristika strihu, pričom sa hodnotí objektívne ohmatanie a konfekčná spracovateľnosť materiálu určeného pre experiment. Úlohou praktickej časti je zhotoviť strihové diely jednotlivých konštrukčných metodík, hotové tvary experimentálne porovnať a zhodnotiť rozmerové korelácie medzi rukávovou hlavicou a prieramkom. Cieľom práce je vyvinúť tvar strihového dielu rukávu, ktorého tvar je matematický popisovaný a pripravený pre automatické stupňovanie pomocou CAD systémov.
Description
katedra: KOD; přílohy: 1 CD ROM,1 KONŠTRUKČNÝ STRIH; rozsah: 63 s.
Subject(s)
sleeve, armhole, cut, design methodologies, methodics, rukáv, prieramok, strih, konštrukčné techniky, metodiky
Citation
ISSN
ISBN