Stanovení optimálního materiálu pro výrobu cyklistických dresů

Title Alternative:Determination of the optimum material for the production of cycling jerseys
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce se zabývá materiály, které se používají pro výrobu cyklistických dresů. Teoretická část této diplomové práce popisuje současný stav cyklistických dresů a také jejich neustálý vývoj. Dále je zde popsána analýza užitných vlastností oděvních materiálů pro cyklistické dresy. Experimentální část je věnována realizaci požadovaných laboratorních zkoušek na poskytnuté textilie od firmy Vella s.r.o. Závěrem byl z vybraných textilií vytvořen návrh cyklistického dresu, který by cyklistům vyhovoval z hlediska komfortu nejlépe.
This diploma thesis deals with the materials that are used for production of cycling jerseys. The theoretical part of this thesis describes the current state of cycling jerseys and also their constant development. Next there is described the analysis of utility properties of clothing materials for cycling jerseys. The experimental part is devoted to the implementation of the required laboratory tests on fabrics provided by the company Vella. In conclusion was made from selected fabrics proposal cycling jersey. This cycling jersey should comply cyclists in terms of comfort.
Description
katedra: KHT; rozsah: 84. s
Subject(s)
cyklistický dres, profilované vlákno, komfort, užitné vlastnosti, receptor kůže, cycling jersey, shaped fibre, comfort, useful properties, receptor of the skin
Citation
ISSN
ISBN