Problematika financování železničního muzejního spolku

Title Alternative:Financial problems of the railway museal club.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku financování nevládních neziskových organizací. Konkrétně se zabývá problematikou financování železničního muzejního spolku v právní formě občanského sdružení. Práce je rozdělena do dvou částí. První část - teoretická - je věnována muzejnictví v ČR obecně, problematice železničního muzejnictví v ČR a problematice nevládních neziskových organizací, zejména možnostech jejich financování s bližším zaměřením na právní formu občanské sdružení. Druhou část - praktickou - tvoří projekt "Obnova Kolínské řepařské drážky".
This thesis deals with financial problems of non-governmental non-profit organizations, especially with financial problems of a railway museal club in a form of a civil association. The thesis is divided into two main parts. The first part - theoretical - deals with museal activities in the Czech Republic generally, problems of railway museal activities and with problems of non-governmental non-profit organisations (especially its financial possibilities and closure intent on a specific type of civil association). The second part of the thesis - practical - forms a project "Renascence of the historical Cologne beet narrow-gauge railway".
Description
katedra: KPE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 73 s.
Subject(s)
muzejnictví, nevládní neziskové organizace, občanské sdružení, financování, projekt, museal activities, non-governmetal non-profit organisation, civil association, financing, project
Citation
ISSN
ISBN