Bioelektrická impedance - analýza a interpretace naměřených dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cílem bakalářské práce je vyhodnocení dat získaných měřením na přístroji BIA 2000. První část práce se zabývá teoretickými poznatky ohledně tělesného složení a metod jeho měření. Blíže se seznámíme s metodou bioelektrické impedance. V druhé části vyhodnocujeme naměřená data, porovnáváme je s normálovými hodnotami a sledujeme rozdíly mezi jednotlivými věkovými skupinami (děti, mládež, nesportující dospělí, výkonnostní sportovci, osoby nad 60 let). Vyhodnocovanými parametry jsou celková tělesná voda, tukuprostá hmota, tělesný tuk, extracelulární hmota, celková buněčná hmota, ECM/BCM index a fázový úhel.
The objective of this thesis is evaluation of gained data measured with BIA 2000 device. First part of thesis shows theoretical knowledge regarding body composition and its measurement. We will also look closely on bioelectrical impedance method. In the second part we evaluate measured data, compare them with normal values and we monitor differences between individual age groups (children, youth, physically inactive adults, performance athletes, persons older than 60 years). Evaluated parameters are total body water, fat-free mass, body fat, extracellular mass, body cell mass, ECM/BCM index and phase angle.
Description
Subject(s)
Tělesné složení, bioelektrická impedance, vyhodnocení dat, tělesný tuk, tukuprostá hmota, Body composition, bioelectrical impedance, data evaluation, body fat, fat-free mas
Citation
ISSN
ISBN