Období čínských militaristů ve světle geopolitiky, 1916-1928

Abstract
Bakalářská práce se zabývá dějinami čínských militaristů v období 1916-1928 vgeopolitickém kontextu. Zaměřuje se na okolnosti pádu císařské dynastie Čching a následnou vládu severních militaristů po smrti Jüan Š´-kchaje. Dále zkoumá interakci jednotlivých militaristů s hlavními světovými mocnostmi, které ovlivňovaly tamější dění. V závěru implementuje téma vdidaktické rovině do výuky dějepisu na základních a středních školách.
This bachelor thesis examines the Warlord era in the period 1916-1928 in a geopolitical context. It focuses on the circumstances of the fall of the Qing imperial dynasty and the subsequent rule of the Northern militarists after the death of Yuan Shiqi. It also examines the interaction of individual militarists with the major world powers that influenced events there. Finally, it implements the topic in didactic terms in the teaching of history in both primary and secondary schools.
Description
Subject(s)
Čína, severní militaristé, geopolitika, 1916-1928, aplikace ve výuce, Japonsko, Sovětský svaz, Velká Británie, role-play.
Citation
ISSN
ISBN