Návrh a realizace informační podpory pro reprezentační trenéry bojových sportů

Abstract
Návrh individuálních tréninků pro větší počet sportovců zabývajících se bojovým uměním s sebou nese úskalí ve formě časové náročnosti na testy svěřenců, odhady jejich trénovanosti a administraci. V současnosti, kdy poptávka po účasti v bojových sportech roste, je potřeba zavést informační technologie pro podporu trenérů, což je podstatou této diplomové práce. Náplní práce je návrh a realizace aplikace, která bude sloužit také jako informační základna a po zadání vstupních dat bude schopna vygenerovat aktuální stav fyzických a technických dovedností sportovců. Což slouží jako odrazový můstek pro návrh jednotlivých ročních tréninkových plánů.
Arranging of individual trainings for larger number of athletes, which are involved in martial arts, carries pitfalls in a form of time-consuming tests of athletes, estimation of their physical and technical performance and administration. Nowadays, demand for participation in martial arts is growing, it is necessary to introduce information technology to enhance coaching potential, which is the essence of this thesis. Purpose of this thesis is implementation of web based application, which will serve as an information support for representation coaches. Application will be able to generate a current state of the physical and technical skills of athletes. These states will be used for designing of annual training plans.
Description
Subject(s)
Webová aplikace, UML, algoritmy, bojová umění, testy sportovců, Web application, UML, algorithms, martial arts, testing of sportsman
Citation
ISSN
ISBN