Analýza problematiky prodeje podniku nebo jeho části v návaznosti na jeho ocenění

Title Alternative:Analysis of Issues of the Sale of a Business or Part thereof in Relation to its Evaluation
Abstract
Diplomová práce si klade za cíl analyzovat a zmapovat problematiku prodeje podniku nebo jeho části ve všech důležitých oblastech s důrazem na jeho ocenění s následným oceněním vybraného podniku pomocí zvolených metod. První část práce je zaměřena na přípravnou fázi před samotným prodejem podniku či jeho části, jsou zde uvedeny možné důvody pro prodej podniku, podstatné kroky prodávajícího, které by se neměly opomíjet, a alternativní možnosti kromě prodeje podniku. Další část je soustředěna na právní problematiku, která je pro transakci velmi podstatná. Zmíněna jsou také účetní specifika související s prodejem podniku nebo jeho části na straně prodávajícího i na straně kupujícího. Nezbytnou součástí je rozbor základních přístupů a metod oceňování včetně jeho doporučovaného postupu, kdy jsou vybrané metody v závěrečné části práce aplikovány na zvolený podnik a vypočítána jeho hodnota.
Description
109 s., 24 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
valuation of business enterprises, sale of business enterprises, oceňování podniků, prodej podniků
Citation
ISSN
ISBN