Horká krev - textilní kompozice

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá ztvárněním tématu "horká krev" do textilní kompozice. V rešeršní části mluvím o svém vlastním chápání tohoto pojmu prostřednictvím různých pohledů psychologie, medicíny, barev, umění a módy. Zde popisuji typy temperamentu a jejich charakteristiky, které z nich se blíží pojmu "horká krev", a také odhaluji pojem určitých barev, které odpovídají popisu určitých typů temperamentu. Cílem realizační části práce je vytvořit abstraktní kompozici jako instalační objekt určený pro výstavy tak jako oděv pro módní přehlídky.
This bachelor's thesis deals with the rendering of the theme "hot blood" into an textile composition. In the research part, I talk about my own understanding of this concept through different perspectives of psychology, medicine, color, art, and fashion. Here I describe the types of temperament and their characteristics, which of them are close to the concept of "hot blood", and also reveal the concept of certain colors that correspond to the description of certain types of temperament. The goal of the implementation part of the work is to create an abstract composition as an installation object intended for exhibitions as well as clothing for fashion shows.
Description
Subject(s)
Horká krev, krev, móda, temperament, psychologie, umění, barva, cholerik, sangvinik, oběhový systém, žlutá, červená, modrá.
Citation
ISSN
ISBN