Hodnocení komfortních vlastností materiálů určených pro vrstvené oblečení

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá oblastí komfortu pro vrstvené oblečení. V praktické části jsou zjišťovány parametry termofyziologického komfortu, význam paropropustnosti a prodyšnosti a popis přístroje Permetest. Experimentální část je zaměřena na popis vzorků a měření výparného odporu a paropropustnosti. Cílem této práce je zhodnocení naměřených výsledků.
Bachelor thesis deals with the comfort of layered clothing. In the practical part are measured parameters of thermal comfort, breathability and moisture permeability of the importance of a device description Permetest. The experimental part focuses on the description of sampling and measurement of evaporative resistance and moisture permeability. The aim of this work is to evaluate the measured results.
Description
Subject(s)
komfort, Permetest, zátěry, membrány, relativní paropropustnost, výparný odpor, comfort, Permetest, coating, membráně, relative water vapour permeability, absolute
Citation
ISSN
ISBN