Žáci s amúzií a práce s nimi ve výuce na strunný hudební nástroj

Title Alternative:Pupils with amusia and ways of working with them during string instrument lessons
Abstract
První část diplomové práce pojednává o současném stavu poznání dané problematiky, ze kterého vycházím při pozorování. Jejím obsahem je hudební psychologie, s jejíž pomocí činíme výběr praktických činností, díky nimž rozvíjíme naše hudební dovednosti. Druhou a nedílnou součástí diplomové práce je vlastní pozorování a shrnutí, ke kterému jsem díky svému pozorování došla. Práce s dětmi v kytarovém kroužku, jejich pokroky a sebezdokonalování, které učinily po dobu učení.Na konci práce uvádím příklady hudebně-rytmického povzbuzování dětí v mladším školním věku zaměřený na rozvoj rytmických dovedností žáků 1. stupně.
The thesis uses the current psychology of music in order to make a selection of practical approaches that enable the teacher to develop the musical skills of pupils. The first part describes the current state of knowledge regarding the subject. The second part contains the author's observations and conclusions derived from them. It deals with teaching a guitar course to first grade pupils. It describes their advancement and self improvement that were made over the span of the course. In the supplementary material there are provided examples of activities that encourage the musical and rhythmic development of first grade pupils.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN